Jak napisać Biznesplan?

Dla każdej rozpoczynającej lub rozwijającej się działalności gospodarczej ważne jest określenie otoczenia biznesowego, w którym będzie działać.  Znajomość konkurencji jest kluczowa w przetrwaniu firmy na rynku. Dlatego też we wszystkich biznesplanach dołączanych do dotacji, pożyczek czy innych dokumentów ważną pozycją jest analiza konkurencji. Powszechnym błędem jest stwierdzenie, że nie będziemy mieć żadnej konkurencji, (co jest mało … Dowiedz się więcej

Słownik biznesplanów i dotacji

Tutaj będą wrzucane definicje i słownik z nowomowy biznesplanów. Domownik –(pojęcie z dotacji m.in. KRUS) osoba bliska rolnikowi, która: ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy, jeżeli nie … Dowiedz się więcej