Newsletter 25.04.2024

Polska Wschodnia zyskała kolejną platformę startową, do której już od początku maja będą mogli się zgłaszać pomysłodawcy i startupowcy. Na stworzenie kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych pomysłów  HugeTECH Revolution otrzymał 17 mln zł z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW). link

NCBR realizuje kolejny konkurs IPCEI w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Mowa o IPCEI EuBatIn  European Battery Innovation.Przed polskimi przedsiębiorcami wspaniała szansa na realizację zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych, stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania. Wnioskodawcy mogą starać się o łączny budżet 135 mln zł. link

Podmioty z Bazy Usług Rozwojowych mogą skorzystać z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS)  w ramach trwającego naboru „Usługi Rozwojowe 4.0” – dofinansowanie można przeznaczyć na zakup licencji, która pomoże stworzyć, rozwijać lub wprowadzać na rynek innowacyjne formy usług rozwojowych i wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii. link

W ramach projektu realizowanego z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) PARP przygotowuje raporty promujące polskie sektory gospodarki na zagranicznych rynkach, wśród inwestorów, instytucji otoczenia biznesu czy potencjalnych partnerów i klientów polskich firm. Do 8 maja mogą się zgłaszać firmy z sektora medycznego farmaceutycznego, które są zainteresowane taką formą promocji. link

W ramach programu można otrzymać pomoc w skutecznym ubieganiu się o środki z programów ogłaszanych przez Komisję Europejską np. w poszukiwaniu partnerów w kraju i za granicą czy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Nabór wniosków skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw będzie trwał do 17 kwietnia 2025 r. link

EIT Food uruchomił 6. edycję programu Test Farms.Dołącz do grona 84 start-upów z całej Europy, które już przetestowały swoje rozwiązania oraz poznaj liderów przemysłowych w branży rolniczej.Test Farms to program, który łączy innowatorów posiadających pomysł dla rolnictwa z rolnikami i ich gospodarstwami. W tym roku EIT Food chce wesprzeć aż 20 tego typu rozwiązań. Polskie rozwiązania mogą liczyć na grant, który pokryje koszt testu. link

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. XI konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektu zamawianego i obejmuje zagadnienie badawcze („Program rozwoju magazynowania wodoru w kawernach solnych dla wzmocnienia krytycznej infrastruktury energetycznej Polski”) zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. link