Newsletter 25.01.2024

Liderki i Liderzy rozwiną swoje kompetencje w samodzielnym planowaniu prac badawczo-rozwojowych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. link

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w pierwszym konkursie ogłoszonym w ramach nowego Programu pk. PERUN na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.Konkurs obejmuje 15 sprecyzowanych zakresów tematycznych na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności. Otrzymane dofinansowanie można będzie przeznaczyć na badania naukowe lub prace rozwojowe. link

Eurostars-3, jako część realizowanego w formule Cofund+ partnerstwa Innovative SMEs w ramach Horyzontu Europa, jest kontynuacją i następstwem programów EUROSTARS i EUROSTARS-2, tj. programów Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej. Jego cel to wspieranie projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące badania. link

Celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest wspieranie i rozwój badań branżowych, w których szczególnie uwzględnia się rolę MŚP. Kolejne konkursy umożliwiają finansowanie ze źródeł publicznych (narodowych/ regionalnych) badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania te są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. link

13 lutego NCBR zaprasza na spotkanie informacyjne on-line poświęcone ofercie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) dla start-upów. Opowiemy o programach dedykowanych młodym innowacyjnym firmom w EIT KICs.Spotkanie jest elementem cyklu wydarzeń pod hasłem Horyzont dla Firm – #HE4Business. link

Trwa nabór do programu EIT Food Seedbed Incubator, przeznaczonego dla początkujących przedsiębiorców i badaczy, których motywacją jest rozwiązywanie złożonych wyzwań stojących przed naszym systemem żywnościowym. link

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Zachodnia zaprasza na szkolenie wszystkich tych, którzy swoje wizjonerskie pomysły w zakresie rozwoju przełomowych technologii czy ambitnych interdyscyplinarnych badań chcieliby sfinansować z Horyzontu Europa link

Europejskie partnerstwo pod nazwą Inicjatywa na rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia otworzyło dwa nowe konkursy: IHI Call 6 i Call 7. link

Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytucji Metrologicznych zaprasza do zgłaszania propozycji tematów badawczych w następujących obszarach tematycznych: link

  • Green Deal (Zielony Ład),
  • Digital Transformation (Cyfrowa Transformacja),
  • Metrology support for Regulation and Standards (Wsparcie metrologiczne dla regulacji i normalizacji),
  • Research Potential (Rozwijanie potencjału metrologicznego).

JTC2024 jest międzynarodowym konkursem ogłoszonym w ramach Partnerstwa HE: European Partnership for Personalised Medicine.Jego celem jest finansowanie badań wspierających identyfikację lub walidację celów w zakresie podejść do medycyny spersonalizowanej. Wnioskodawcy muszą połączyć badania nad nowymi i zaawansowanymi celami z badaniami nad biomarkerami towarzyszącymi. link

To jest ciekawe-Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza polskie firmy do współtworzenia stoiska narodowego podczas targów DIHAD 2024. Wydarzenie odbędzie się w dniach 23˗25 kwietnia 2024 r., w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Targi oraz towarzyszące im konferencje są jednym z najważniejszych światowych wydarzeń sektora pomocy humanitarnej i rozwojowej. link

Z początkiem nowego roku PARP i KIG (Krajowa Izba Gospodarcza) podpisały porozumienie, w ramach którego PARP został partnerem instytucjonalnym projektu platformy Cross border mającej wesprzeć firmy eksporterów lub chcace eksportować. Serwis dopiero ruszył, ale warto sprawdzić link