Newsletter 23.05.2024

Konkurs Seal of Excellence także realizujemy ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.Przedstawiciele sektora MŚP, którzy uzyskali od Komisji Europejskiej pieczęć doskonałości na zgłoszony projekt badawczo-rozwojowy, mogą aplikować do NCBR o dofinansowanie od 10 czerwca do 2 sierpnia br. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00). Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą zgłosić w tym naborze projekty badawczo-rozwojowe, którym Komisja Europejska przyznała certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accellerator programu „Horyzont Europa”. link

NCBR realizuje kolejny konkurs IPCEI w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki!IPCEI EuBatIn – European Battery Innovation to wielka szansa dla polskich przedsiębiorców na realizację zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych, które stanowią przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania. Wnioskodawcy mogą starać się o łączny budżet 135 mln zł. link

European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan jest międzynarodową wspólną inicjatywą wspierającą i rozwijającą współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią.Konsorcjum międzynarodowe powinno być złożone przynajmniej z trzech podmiotów: jednego z Japonii i dwóch z różnych krajów europejskich. link

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu, które umożliwia nawiązywanie kontaktów pomiędzy podmiotami zainteresowanymi współpracą międzynarodową w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF), organizowanym z okazji Dnia Informacyjnego EDF 2024.Celem jest matchmaking potencjalnych wnioskodawców EDF i zaproszenie nowych podmiotów zainteresowanych współpracą międzynarodową w ramach programu EDF poprzez aktywne uczestnictwo w sesjach brokerskich i networkingu. link

Lublin- Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Wschodnia zaprasza na konferencję pt. „Jakość życia – środowisko i zdrowie”. Będzie to spotkanie z udziałem ekspertów oraz beneficjentów PR działających w makroregionie Polski Wschodniej. Omówimy ofertę Horyzontu Europa w obszarze klastrów Zdrowie oraz Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko, a także partnerstw i Misji HE.Konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym. link

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Zachodnia zaprasza naukowców zainteresowanych pozyskaniem grantu ERC na webinar, podczas którego uczestnicy zapoznają się z rodzajami dostępnych grantów dla na różnych etapach kariery naukowej, poznają wymogi formalne i kryteria oceny wniosków. Opowiemy również o ERC Mentoring Initiative. link

Webinar- Od seedu do exitu: co musisz wiedzieć przed pierwszą inwestycją. 10rzeczy, których inwestorzy muszą unikać na wczesnym etapie rozwoju startupu” to kolejny z serii webinariów, które organizujemy. link

Eudis Hackaton- Twórz innowacyjne rozwiązania dla europejskiego sektora obronnego i walcz o atrakcyjne nagrody! link

Webinar- Działanie 1.4 Wzornictwo w MŚP – o czym warto wiedzieć, składając wniosek o dofinansowanie i realizując projekt link