Newsletter 20.12.2023

Nabór „Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach”, ogłoszony w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, to doskonała sposobność dla konsorcjów przemysłowych lub naukowo-przemysłowych na realizację innowacyjnych projektów w nowatorskiej formule wsparcia. link

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w pierwszym konkursie ogłoszonym w ramach nowego Programu pk. PERUN na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Konkurs obejmuje 15 sprecyzowanych zakresów tematycznych na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności. Otrzymane dofinansowanie można będzie przeznaczyć na badania naukowe lub prace rozwojowe. link

Komisja Europejska ogłosiła nabór na ciekawe i innowacyjne rozwiązania z zakresu tematyki transportowej. Wnioski projektowe można składać do 18 kwietnia 2024 r. link

Projekty o wartości 21,2 mln euro zostaną sfinansowane w ramach konkursu Europe’s Rail Call for Proposals 2023. Konkurs obejmuje tematykę planowania i kontroli zarządzania siecią, zarządzania mobilnością w środowisku multimodalnym oraz czynników umożliwiających korzystanie z technologii cyfrowych. link

Webinar- W związku z rozpoczynającym się wkrótce uruchomieniem szóstego już naboru w ramach Eurostars-3 (partnerstwo Innovative SMEs) sekretariat konkursu w Brukseli organizuje webinarium. Do udziału w nim zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem w konkursie. link

Raport PARP- Rzemiosło -stanowi znaczącą część ogółu firm w Polsce. Co czwarte przedsiębiorstwo sektora MŚP zajmuje się działalnością rzemieślniczą. Czy jesteśmy świadkami rozkwitu tego sektora polskiej gospodarki? O motywacjach prowadzenia biznesu rzemieślniczego, jego podobieństwach i różnicach w stosunku do firm nierzemieślniczych, a także barierach możemy przeczytać w raporcie opublikowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości „Tropami polskiego rzemiosła”. link

Webinar PAIH Jak skutecznie eksportować do Szwajcarii? link

Webinar PAIH- Szansa na rozwój Twojego biznesu w Japonii – Expo Osaka 2025, Kansai link

Webinar PAIH Klimat inwestycyjny w Chorwacji – perspektywy dla polskich eksporterów i inwestorów link

To jest ciekawe- Nowe fundusze dla polskiego rynku venture capital. Rusza druga edycja programów PFR Ventures link

To też dobra opcja moim zdaniem- Nowy nabór do Funduszu kapitałowego PPNT. Do tej pory kapitał o łącznej wysokości ponad 8 mln zł otrzymało dziewiętnaście spółek we wczesnej fazie rozwoju (seed). Inwestycje finansowane były zarówno ze środków publicznych, jak również  prywatnych Fundacji UAM. W ramach funduszu, poza kapitałem, zapewniamy spółkom również niezbędne otoczenie badawcze, aparaturowe, technologiczne oraz doradcze. Fundusz poszukuje innowacyjnych projektów w formie konkursowej. link