Newsletter 13.01.2024

Zainteresowani statusem eksperta FENG, w zależności od posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub uprawnień, mogą ubiegać się o status eksperta branżowego, eksperta finansowego lub w obu tych zakresach. link

Wzrost bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zabezpieczenie infrastruktury przetwarzania danych oraz cyfryzacja infrastruktury służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo to cele, w które wpisuje się konkurs KPO IPCEI CIS, ogłoszony przez NCBR dla Inwestycji C3.1.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Na realizację działania przeznaczono budżet w wysokości niemal 445 mln zł. link

Spotkanie informacyjne, organizowane w formule on-line, dotyczące naboru wniosków „Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach”. link

Spotkanie informacyjne, organizowane w formule on-line, dotyczące naboru wniosków w konkursie KPO IPCEI CIS. link

Program Neuron Cofund 2 angażuje 25 instytucji z 22 państw we współpracę, której celem jest stworzenie warunków rozwoju współpracy, korzystnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz integracji źródeł finansowania badań w obszarze neurobiologii, neurologii i psychiatrii w krajach partnerskich. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki mechanizmom określonym w ramach programu ramowego Horyzont 2020. link

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w pierwszym konkursie ogłoszonym w ramach nowego Programu pk. PERUN na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.Konkurs obejmuje 15 sprecyzowanych zakresów tematycznych na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności. Otrzymane dofinansowanie można będzie przeznaczyć na badania naukowe lub prace rozwojowe. link

Nowy konkurs w ramach partnerstwa europejskiego EP PerMed pt. “Identification or Validation of Targets for Personalised Medicine Approaches (PMTargets). link

Hybrydowy dzień informacyjny konkursów na 2024 r W tym roku to wydarzenie odbywa się też w formule stacjonarnej w Brukseli.  Podczas wydarzenia będzie można zaprezentować swój projekt. link

Konsorcjum projektu Nations organizuje serię warsztatów online dla zainteresowanych aplikowaniem i włączeniem się w konkursy w ramach „Misja Gleba, utworzenie 100 żywych laboratoriów i latarni morskich w krajach EU”. link

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, działający w strukturach NCBR, zaprasza na webinarium poświęcone partnerstwu na rzecz bezemisyjnego transportu drogowego oraz konkursom Programu Horyzont Europa na projekty badawczo-rozwojowe w tej dziedzinie. link

Projekt Path2Resilience przeznaczy 21 mln euro na wsparcie około 100 regionów i społeczności lokalnych w dwóch konkursach.Pierwszy konkurs pozostaje otwarty do 22 lutego 2024 r. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie działań w zakresie budowania zdolności adaptacji do zmian klimatu oraz bezpośredniego wsparcia technicznego. link

W dniach 20-21 lutego 2024 r. w Brukseli odbędzie się spotkanie brokerskie ECS Brokerage Event w zakresie podzespołów i systemów elektronicznych, zorganizowane przez stowarzyszenia branżowe będące partnerami w europejskim partnerstwie Chips JU oraz reprezentujące podmioty prywatne z obszarów mikro- i nanoelektroniki, inteligentnych systemów zintegrowanych oraz systemów wbudowanych i cyberfizycznych. link