Newsletter 11.04.2024

Jak zwiększyć energooszczędność budynków? W ING trwa 5. edycja Programu Grantowego dla start-upów i młodych naukowców link

Już 19 kwietnia 2024 roku w Warszawie odbędzie się trzecia edycja wydarzenia WEG Conference, organizowanego przez Warsaw Equity Group – wiodącą, prywatną firmę inwestycyjną, wspierającą we wzroście projekty z obszaru rozwiązań B2B. Zobacz, czy to wydarzenie dla Ciebie. link

NCBR ogłosiło kolejny konkurs IPCEI w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Jest to IPCEI EuBatIn  European Battery Innovation.Przed polskimi przedsiębiorcami kolejna szansa na realizację zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych, stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania. Wnioskodawcy mogą starać się o łączny budżet 135 mln zł. link

Program INNOGLOBO umożliwia podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne. W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także uważanych za niszowe. Wymagamy uczestnictwa w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywania się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. link

Inicjatywa JPI Oceans we współpracy z agencjami finansującymi m.in. z Polski, Niemiec, Grecji, Irlandii, Norwegii, Malty i Wielkiej Brytanii oraz we współpracy z UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development ma na celu osiągnięcie dobrego stanu środowiska europejskich mórz i oceanów działając na rzecz polityk niebieskiej gospodarki i niebieskiego wzrostu tzw. blue economy i blue growth poprzez wypracowanie systemowego podejścia w zakresie polityk i zarządzania wobec współczesnych wyzwań eksploatacji mórz i oceanów. Tematyka konkursu Consequences of Changing Marine Lightscapes 2024 skupia się na badaniu konsekwencji i zrozumieniu wpływu zmian krajobrazów świetlnych w regionach oceanicznych i przybrzeżnych środowiska morskiego. link

Konkurs IT- Agrifood. Celem inicjatywy ERA-NET ICT-AGRI-FOOD jest wspieranie wykorzystania technologii ICT, w rozwoju europejskich systemów żywnościowych tak aby stały się one bardziej zrównoważone i bezpieczne. link

Konkurs B&R- Konsorcjum w ramach trzeciej edycji programu M-ERA.NET składa się z 49 agencji finansujących badania w 35 państwach. Program jest kontynuacją działań prowadzonych dotychczas w programie M-ERA.NET 2.Celem programu M-ERA.NET 3 jest koordynacja badań naukowych i prac rozwojowych, co przyczyni się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych. Międzynarodowe projekty finansowane w ramach M-ERA.NET 3 będą łączyć badania materiałowe z potrzebami przemysłowymi poprzez stymulowanie nowych produktów i procesów produkcyjnych oraz rozwijanie synergii, które mogą być bardzo skuteczne w osiąganiu symbiozy przemysłowej. link

Webinar: Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych – COST, jako przykład synergii badaczy i innowatorów link

Webinarium „Szansa na rozwój Twojego biznesu w Japonii – Expo 2025 Osaka, Kansai. Branża zielonych technologii” link

Webinarium „E-commerce – sposób na ekspansję na rynek japoński” link