Newsletter 08.05.2024

Od wtorku firmy z Polski Wschodniej mogą ubiegać się o dotację na przeprowadzenie audytu wzorniczego i strategii wzorniczej, a następnie zaprojektowanie i wdrożenie nowego produktu. To szansa dla MŚP na zwiększenie swojej konkurencyjności i innowacyjności pod okiem doświadczonych projektantów wzornictwa. Wnioski można składać do 2 lipca br. link

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży HoReCa, kultura i turystyka, które musiały zmierzyć się z niespodziewanymi ograniczeniami w czasie pandemii, mogą już składać wnioski o finansowanie projektów inwestycyjnych, które przyczynią się do dywersyfikacji działalności, modernizacji infrastruktury i wprowadzenia nowych technologii. link

W ramach projektu realizowanego z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) przygotowujemy raporty promujące polskie sektory gospodarki na zagranicznych rynkach, wśród inwestorów, instytucji otoczenia biznesu czy potencjalnych partnerów i klientów polskich firm. Trwa nabór firm z branży medycznej i farmaceutycznej. link

NCBR ogłosiło konkurs Seal of Excellence, realizowany ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.Przedstawiciele sektora MŚP, którzy uzyskali od Komisji Europejskiej pieczęć doskonałości na zgłoszony projekt badawczo-rozwojowy, będą mogli zgłaszać swoje wnioski o dofinansowanie od 10 czerwca do 2 sierpnia br. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00). Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą zgłosić w tym naborze projekty badawczo-rozwojowe, którym Komisja Europejska przyznała certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accellerator programu „Horyzont Europa”. link

Bliski początek naboru! NCBR realizuje kolejny konkurs IPCEI w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Mowa o IPCEI EuBatIn – European Battery Innovation.Przed polskimi przedsiębiorcami wielka szansa na realizację zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych, stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania. Wnioskodawcy mogą starać się o łączny budżet 135 mln zł. link

NCBR ogłosiło nabór wniosków na wspólne projekty naukowców i przedsiębiorców, którzy chcą otrzymać dofinansowanie z Funduszy Szwajcarskich na prowadzenie badań stosowanych. Nabór jest otwarty dla wszystkich obszarów badawczych. We wspólnych projektach badawczych mogą uczestniczyć konsorcja składające się z co najmniej jednego podmiotu polskiego i jednego podmiotu szwajcarskiego. W skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jedno przedsiębiorstwo z siedzibą w Polsce lub Szwajcarii. Finansowane mogą być badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe. NCBR jest operatorem Programu Badania i Innowacje w zakresie badań stosowanych, finansowanego w ramach drugiej edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, czyli tzw. Funduszy Szwajcarskich. link

Czwarty konkurs w ramach programu TRANSCAN-3 (Joint Transnational Call 2024) obejmuje finansowanie projektów z tematu: „Combination therapies against cancer: new opportunities for translational research”. link

Polsko-Rumuńska Bilateralna Izba Handlowo-Przemysłowa razem z Funduszem Górnośląskim zapraszają przedsiębiorstwa z województwa śląskiego na seminarium „Doing Business in Romania”. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji. link

Innowacje dla obronności w Krakowskim Parku Technologicznym Najbliższym wydarzeniem wspierającym rozwój technologii podwójnego zastosowania (dual-use), które KPT organizuje, jest EUDIS Hackathon, który odbędzie się równolegle w sześciu europejskich krajach link

“Doing Business in Spain” to wydarzenie dedykowane przedsiębiorcom z województwa małopolskiego zainteresowanym rozwojem swojej działalności na hiszpańskim rynku. Podczas konferencji eksperci omówią kluczowe aspekty prowadzenia biznesu w Hiszpanii, w tym system prawny, kulturę biznesową, uwarunkowania finansowe, logistykę oraz e-commerce. link