Newsletter 06.06.2024

NCBR ogłosiło kolejny konkurs w Ścieżce SMART w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Adresatem tego działania są duże przedsiębiorstwa, które mogą starać się o łącznie 890 mln zł dofinansowania innowacyjnych projektów. link

NCBR ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie „Ścieżka SMART na rzecz dostępności”, adresowanym do dużych przedsiębiorstw. Konkurs realizowany jest z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, a jego budżet to 445 mln zł. link

IPCEI EuBatIn – European Battery Innovation realizowany jestw ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Wnioskodawcy mogą starać się o łączny budżet 135 mln zł. link

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) ogłosiły drugi wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie efektywności energetycznej (energy efficiency). link

Do 19 czerwca firmy zainteresowanie promowaniem swojej marki podczas Wystawy Światowej Expo 2025 w Japonii mogą składać wnioski do PARP. EXPO 2025 w Osace, Kansai, które rozpocznie się wiosną przyszłego roku jest jednym z największych i najważniejszych wydarzeń gospodarczo-promocyjnych na świecie. W ramach działania „Promocja marki innowacyjnych MŚP” można otrzymać do 50% dofinansowania do udziału w misjach i targach towarzyszącym Expo. link

Od 24 czerwca br. będzie można ubiegać się o dofinansowanie do usług doradczych i szkoleniowych podnoszących kompetencje podmiotów świadczących usługi rozwojowe w BUR lub ich pracowników. Działanie jest finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027, a budżet na ten cel to ponad 81 mln zł. link

W ramach projektów FERS realizowanych w programie „Usługi Rozwojowe 4.0” podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) z możliwością świadczenia usług dofinansowanych z UE mogą ubiegać się o refundację zakupionych licencji niezbędnych do stworzenia i unowocześnienia oferty. Nabór wniosków jest prowadzony na terenie całej Polski link

Poznań- Business speed dating: Klastry dla samorządów, samorządy z klastrami Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na spotkanie do Poznania. link

Wydłużenie terminu składania wniosków w naborze „Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa”. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura do 18 czerwca, do godziny 16:00. link

Hybrydowe spotkania b2b z holenderskimi firmami z branży life science&health w ramach spotkań Rebuild Ukraine link

Zatrudnienie nowego pracownika – najważniejsze aspekty prawne Bezpłatne webinarium dla firm chcących powiększyć swój zespół. link