Newsletter 04.01.2024

W nowy roku zgłoś się do Huawei Startup Challenge i zgarnij nawet 100 000 zł, rozgłos medialny, mentoring i wiele cennych kontaktów biznesowych. Daj szansę swojemu startupowi i przyspiesz jego rozwój! Pozostało już TYLKO 10 dni na wysłanie zgłoszenia. link

Sprawdź harmonogram konkursów realizowanych w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na 2024 rok link

Webinar 11 stycznia 2024 r., w godz. 10:00 – 14:15, NCBR zaprasza na spotkanie informacyjne w formule on-line na temat konkursu „Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. link

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w pierwszym konkursie ogłoszonym w ramach nowego Programu pk. PERUN na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.Konkurs obejmuje 15 sprecyzowanych zakresów tematycznych na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności. Otrzymane dofinansowanie można będzie przeznaczyć na badania naukowe lub prace rozwojowe. link

Trzy konkursy międzynarodowe w kolejnych linkach. Zapraszamy do udziału w 6. polsko-tureckim konkursie organizowanym w ramach współpracy naukowo-badawczej między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) a Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK). Konsorcja złożone z partnerów polskich i tureckich mają możliwość uzyskania w konkursie dofinansowania na projekty obejmujące badania w wybranych obszarach, zgodnie z informacjami w ogłoszeniu konkursu i dokumentacji konkursowej. Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Turcji. link

Partnerstwo ERA4Health (Fostering an European Research Area for Health) jest kontynuacją programów typu ERA-NET (m. in. ERA CVD i HDHL) w nowej perspektywie finansowej Horyzont Europa. Program angażuje 31 instytucji z 23 państw we współpracy, której celem jest stworzenie warunków do rozwoju, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz integracji źródeł finansowania badań w obszarze zdrowia w krajach partnerskich. Informujemy, że 14 listopada 2023 r. startuje międzynarodowy konkurs pn. “Nano and advanced technologies for disease prevention, diagnostic and therapy” (NANOTECMEC) w ramach partnerstwa Era4Health. link oraz Informujemy, że w ramach partnerstwa ERA4Health 3 listopada 2023 r. startuje międzynarodowy konkurs pt. “Modulation of brain ageing through nutrition and healthy lifestyle” (NutriBrain). link

Jesteś młodym naukowcem na początku swojej drogi naukowej? Po raz kolejny szukamy młodych badaczy i badaczek, którzy mają potencjał do kierowania zespołem, a wyniki ich pracy mogą mieć zastosowanie praktyczne. link

Taiwan Trade Center, Warsaw – polski oddział Tajwańskiej Rady Rozwoju Handlu Zagranicznego (TAITRA), zaprasza firmy oraz startupy z branży teleinformatycznej do udziału w największych w Azji i drugich na świecie targach ICT – COMPUTEX TAIPEI i ich części poświęconej startupom, InnoVEX. link