Newsletter 01.02.2024

Program Neuron Cofund 2 angażuje 25 instytucji z 22 państw we współpracę, której celem jest stworzenie warunków rozwoju współpracy, korzystnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz integracji źródeł finansowania badań w obszarze neurobiologii, neurologii i psychiatrii w krajach partnerskich. link

Liderki i Liderzy rozwiną swoje kompetencje w samodzielnym planowaniu prac badawczo-rozwojowych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. link

Celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest wspieranie i rozwój badań branżowych, w których szczególnie uwzględnia się rolę MŚP. Kolejne konkursy umożliwiają finansowanie ze źródeł publicznych (narodowych/ regionalnych) badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania te są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. link

26 lutego br. zapraszamy do hotelu Marriott w Warszawie na konferencję dotyczącą oferty Horyzontu Europa dla firm – #HE4Business. link

coś ciekawego dla startupów-13 lutego br. zapraszamy na spotkanie informacyjne on-line poświęcone ofercie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) dla start-upów. Opowiemy o programach dedykowanych młodym innowacyjnym firmom w EIT KICs. link

Partnerstwo na rzecz czystego wodoru (Clean Hydrogen Partnership) ogłosiło nowe konkursy na projekty obejmujące działania badawczo-innowacyjne w całym łańcuchu wartości gospodarki wodorowej. link

Europejskie partnerstwo pod nazwą Inicjatywa na rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia otworzyło dwa nowe konkursy: IHI Call 6 i Call 7. link