Linki do przydatnych stron

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

http://www.arimr.gov.pl/

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

https://www.pfron.org.pl/

Fundusze UE

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

https://www.pois.gov.pl/

https://www.power.gov.pl/

https://www.polskawschodnia.gov.pl/

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/

https://europasrodkowa.gov.pl/interregce

http://mapadotacji.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

http://www.parp.gov.pl/

Fundusze norweskie

http://eeagrants.org/

Fundusze szwajcarskie

 http://swissgrant.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

 http://www.wfosigw.pl/

Dotacje na BHP w ZUS

http://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy

Giełda NewConnect

http://www.newconnect.pl/

Inkubatory przedsiębiorczości

https://inkubatory.pl/

Biura wynajmowane przez inkubatory przedsiębiorczości:

http://blpoland.com/

http://www.coworkingpoland.pl/sites_location/wynajem-biura-bydgoszcz/

Crowdfunding

http://www.crowdfunder.co.uk/

https://www.kickstarter.com/

http://crowdfunding.pl/

https://zrzutka.pl/
https://www.beesfund.com/new/
https://wspieram.to/
https://www.indiegogo.com/
https://polakpotrafi.pl/

http://wethecrowd.pl/

Aniołowie Biznesu

http://www.aniolybiznesu.org/

http://www.eban.org/

https://www.ukbusinessangelsassociation.org.uk/

http://www.seedfund.pl/index.php

http://www.nordicban.org/

http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/esil/

Pożyczki niskooprocentowane

http://www.farr.pl/

http://pozyczkimazowieckie.pl/

http://www.pfp.gda.pl/

http://www.rarr.rzeszow.pl/uslugi/fundusz-pozyczkowy

kpfp.org.pl

www.pfp.com.pl

Izby Handlowe:

http://www.izba.lodz.pl/

http://www.siph.com.pl/

http://wig.waw.pl/

http://wiph.pl/

http://www.iph.lublin.pl/

http://www.iph.krakow.pl/

http://dig.wroc.pl/

http://rig.katowice.pl/